Czym jest komórka i przemiany metaboliczne, czyli biologia w pierwszej klasie szkoły średniej

Biologia, jest to nauka z którą uczniowie mają styczność już w szkole podstawowej. Po ukończeniu klasy ósmej, nauka tego przedmiotu w szkole średniej może być kontynuowana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Dla zakresu podstawowego wydawnictwo Nowa Era przygotowało publikację, która ma wesprzeć uczniów w poznaniu najważniejszych procesów biologicznych. Biologia na czas 1 zakres podstawowy wprowadzi uczniów pierwszej klasy szkoły średniej w świat komórek i enzymów oraz zapozna ich z zagadnieniami dotyczącymi badań i obserwacji biologicznych.

Po co prowadzone są badania biologiczne i jaką rolę spełnia komórka?

Uczniowie klas pierwszych liceów i techników, na poziomie podstawowym zostaną zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi badań przyrodniczych. Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnemu wprowadzeniu, które pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie czym zajmują się nauki biologiczne i po co prowadzone są obserwacje. Kiedy już uczniowie poznają wiedzę ogólną, kolejne rozdziały zostały poświęcone bardziej szczegółowym treściom. W trakcie lekcji uczniowie dowiadują się, że każdy organizm ma swój skład chemiczny oraz zastanawiają się po co na świecie jest woda. W trakcie realizacji kolejnego działu wchodzą w świat komórek, poznają procesy, którym ulegają oraz ich budowę. Czwarty rodział podręcznika został poświęcony metabolizmowi. Uczeń na tych lekcjach dowie się jak ważne są enzymy oraz czym się różni oddychanie beztlenowe od tlenowego.

Biologia na czasie 1 dla zakresu podstawowego, przypomnienie wiadomości i nowe treści w atrakcyjnej szacie graficznej

Podręcznik, do nauki biologii w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej został podzielony na rozdziały, zawierające pozwiązane ze sobą tematycznie treści. Każdy rodział rozpoczyna się przypomnieniem informacji ze szkoły podstawowej a kończy podsumowaniem z najważniejszymi informacjami oraz testem, dzięki któremu uczeń może sam sprawdzić na ile przyswoił dane zagadnienia.

Najważniejsze informacje w każdym temacie zostały pogrubione i wyeksponowane żeby ułatwić uczniowi zapamiętywanie.

Podręcznik autorstwa Anny Helmin oraz Jolanty Holeczek obok treści teoretycznych zawiera wiele grafik obrazujących dane zjawisko, oraz odwołania do praktyki.