Biologia na poziomie podstawowym

Podręcznik dla klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej

”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” to najczęściej wybierana przez uczniów i nauczycieli książka do nauki biologii na poziomie podstawowym w szkole średniej. Jedną z jego zalet jest sposób, w jaki został on stworzony. Zawiera on wiele istotnych elementów, takich jak ”Zwróć uwagę”, “Podsumowanie” oraz “W skrócie”. Dzięki temu uczeń wie gdzie znaleźć wszystkie najważniejsze informacje z danego tematu. Element ”To było w szkole podstawowej” w szybki i przystępny dla ucznia sposób przypomina mu treści, które powinien opanować podczas wcześniejszego etapu edukacji. Autorzy podzielili się również wieloma wskazówkami dotyczącymi przedmiotu, można je odnaleźć pod nagłówkiem ”Jest na to sposób”. Czytelne infografiki, które mają na celu przyciąganie uwagi ucznia, pomagają mu w zrozumieniu wielu biologicznych procesów. Uczeń ma również możliwość rozwiązania wielu zadań powtórzeniowych mających na celu pomoc w utrwaleniu zdobytej podczas lekcji wiedzy teoretycznej.

Karty pracy dla ucznia

Twórcy podręcznika dołączyli do niego również karty pracy, aby uczeń mógł łatwiej przyswoić materiał. Zadania dostosowane są do poziomu edukacji młodej osoby. Autorzy zamieścili w zeszycie ćwiczeń wiele map mentalnych, dostępnych w elemencie ”Uporządkuj wiedzę”. Systematyzują one wiadomości zdobyte przez ucznia oraz wskazują drogę, jaką powinna podążać każda osoba mająca na celu uzyskanie satysfakcjonującej oceny końcowej z przedmiotu. W ten sposób uczeń nie powinien czuć się przytłoczony nadmiarem informacji, dzięki czemu mógłby krok po kroku poszerzać swoją wiedzę. Karty pracy są również idealną pomocą podczas nauki do sprawdzianu. Autorzy dołączyli także taki element jak ”Na wyrywki”. Zawiera on zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących danego działu. Natomiast liczne teksty źródłowe pomagają uczniom kształcić umiejętność analizowania. Wszystko to składa się na sukces zarówno podczas lekcji, jak i na czekającym uczniów egzaminie maturalnym.